24 January 2012

MUKHTASAR ABDILLAH AL-HARARI


MUKHTASAR ABDILLAH AL-HARARI
ASAS FARDHU AIN, AMALAN IBADAH DALAM MAZHAB SYAFI'E DAN TASAWUF

Penterjemah: Ahmad Faidzurrahim Mohd Alwi
Best Seller Publication (bsp)
RM20.00 , 159 hal

Buku ini adalah terjemahan dan syarahan ringkas matan mukhtasar Abdillah al-Harari yang merangkumi hal-hal 'aqidah mengikut landasan Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Ianya merupakan karangan seorang ulama hadits yang berasal dari Habsyah iaitu almarhum asy-Syeikh al-Muhaddits 'Abdullah al-Harari al-Habasyi. Beliau adalah seorang cendekiawan Islam yang sangat gigih mengajar ilmu 'aqidah semata-mata untuk menyelamatkan umat Islam dari terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang bercanggah dengan ajaran 'aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

Buku in dibahagikan kepada 9 BAB:-

BAB 1- Asas-asas 'aqidah
BAB 2- Bersuci dan solat
BAB 3- Zakat
BAB 4- Puasa
BAB 5- Haji
BAB 6- Muamalat
BAB 7- Riba
BAB 8- Tasawuf
BAB 9- Taubat

No comments:

Related Posts with Thumbnails