01 July 2011

MENCAPAI MA'RIFATMENCAPAI MA'RIFAT (Satu Pendekatan)
Ibnu Abdullah Al-Naqsybandi
Al-Hidayah Publication
RM39.00 , 386 hal
Ini adalah sebuah buku pada membicarakan tentang ilmu ma3rifah iaitu ilmu mengenal ALLAH. Diantara pembicaraan yang diketengahkan adalah berkenaan mengenal Allah, mengenal diri, Islam, rukun Islam, rukun Iman, amalan yang merosakkan Islam, akidah dan mencapai ma'rifat.

ALLAH adalah nama bagi Dzat Yang Maha Agung, Tuhan Sekalian Alam. ALLAH adalah gelaran khusus bagi Dzat Yang Maha Ghaib. Manusia tidak mempunyai kuasa untuk menggambarkan bagaimana rupa hakikat Dzat Allah itu. Manusia hanya dapat mengenali Allah melalui sifat-sifatNya dan dari segala perbuatan dan kejadiannya. Manusia diperingatkan supaya tidak memikirkan Dzat Allah. Tetapi manusia diwajibkan mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal.

No comments:

Related Posts with Thumbnails