21 June 2011

FALSAFAH SAINS DARI PERSPEKTIF ISLAM
FALSAFAH SAINS DARI PERSPEKTIF ISLAM
Penyusun : Baharudin Ahmad
DBP
RM22.00, 215 halaman
Isi Kandungan/Tajuk-Tajuk:

- Al-Quran dan Sains Moden, Bucaille
- Islam dan Sains Moden, S.H. Nasr
- Kedudukan Sains, Huston Smith
- Persoalan Mengenai Kaedah Dalam Sains Islam, Osman Bakar
- Kritikan Terhadap Sains Moden, F. Schuon
- Masalah Ekologi Menurut Tasawuf, S.H. Nasr
- Mewujudkan Tamadun Ilmu Berlandaskan Tauhid, Osman Bakar
- Batasan Sains Moden, Northbourne
- Ilmu Tradisional Pencarian Moden, Baharudin Ahmad
- Agama Mengenai Kaedah Dalam Sains, Baharudin Ahmad
- Sains Tradisional dan Sains Moden, Rene Guenon
- Sains Dalam Islam dan Barat, Cemil Akdogan
- Keperluan Kepada Sains Islam, Alparslan Acikgenc

- Edisi Kedua-


No comments:

Related Posts with Thumbnails