21 June 2011

AGAMA DAN IDEOLOGI


AGAMA DAN IDEOLOGI
Imam Shahrastani
Diterjemahkan oleh Muhammad Ramzi Omar
DBP
RM 50.00 , 464 hal
Buku Agama dan Ideologi ini ialah terjemahan daripada buku al-Milal wa al-Nihal karangan Imam al-Shahrastani. Buku ini membincangkan pelbagai agama, aliran pemikiran dan kumpulan-kumpulan dalam agama, menjadikan buku ini sebuah ensiklopedia ringkas yang membabitkan aliran pemikiran, kumpulan dan falsafah. Ia sangat popular di kalangan cerdik pandai di Timur dan Barat yang mengkaji ilmu agama dan kepercayaan.

Tokoh ulama terkenal iaitu Ibn al-Subki mengatakan, "Buku ini sangat baik dalam membahaskan pelbagai agama, aliran pemikiran dan kumpulan-kumpulan dalam agama".

Menurut Profesor Albert Jeom, seorang ilmuwan Inggeris mengatakan, "Buku ini adalah jawapan yang memadai dalam membincangkan persoalan agama yang pelbagai, ciri-ciri dan kelainan setiap agama tersebut. Oleh yang demikian, buku ini menjadi bahan rujukan autentik dan segar untuk setiap zaman."

Ilmuwan Jerman iaitu Habacker pula berkata, "Dalam buku al-Milal wa al-Nihal karangan al-Shahrastani kita berupaya untuk menyingkap persoalan sepanjang sejarah falsafah dahulu dan sekarang."
(dipetik dari laman sesawang dawama)

No comments:

Related Posts with Thumbnails