01 March 2010

ALLAH ANTARA TASWUF DENGAN AKIDAHALLAH ANTARA TASWUF DENGAN AKIDAH
Abdulfatah Haron Ibrahim
DBP
RM26.00
Tujuan kitab ini ditulis adalah untuk menjawab 4 isu:
- asal usul kejadian jagat raya
- bagaimana mengenal Allah
- di mana Allah
- maksud Allah bersama kita

Terbahagi kepada dua bahagian:
Bahagian 1:-

4 bab membahaskan konsep Ithnaniyat al-Wujud (Dwi-Wujud yakni Allah dan Kosmos)
Bah 1: bab 1 - Ithnaniyat al-Wujud (Dwi-Wujud) menurut pandangan Salafi
Bab 2: Ithnaniyat al-Wujud menurut pandangan Ahli Sunnah bukan Ilmu Kalam
Bab 3: Ithnaniyat al-Wujud menurut pandangan Ilmu kalam/Muktazilah
bab 4: Ithnaniyat al-Wujud menurut pandangan Ilmu kalam/Asya'irah

Bahagian dua:-
fokus kepada Tasawwuf Wehdatul Wujud yg merangkumi peranana Ibn Arabi, Martabat 7, Nur Muhammad dan perkembangan ajaran Wehdatul Wujud di Nusantara.

p/s: Buku ni untuk para pengkaji Akidah. tidak disyorkan kepada orang awam.

No comments:

Related Posts with Thumbnails