23 February 2010

PERIBADI


PERIBADI
HAMKA
Pustaka Dini
RM 17.00, 203 halKata beliau (HAMKA):

“Dua puluh ekor kerbau pedati, yang sama gemuknya sama kuatnya,
sama pula kepandaiannya menarik pedati,
tentu harganya pun tidak pula berlebih berkurang.
Tetapi 20 orang manusia yang sama tingginya, sama kuatnya,
belum tentu sama harganya. Sebab bagi kerbau tubuhnya yang berharga,
tetapi bagi manusia adalah peribadinya.”

“Berilmu sahaja, walaupun bagaimana mahirnya dalam sesuatu jurusan,
belum tentu berharga dan belum tentu akan beroleh kejayaan dalam hidup,
kalau sekiranya bahan peribadi yang lain tidak lengkap atau tidak kuat,
terutama budi dan akhlak !”

keteguhan akhlak tidak sukar, asal sahaja manusia sedar bahwa dia adalah sebenar-benar manusia. yang mempunyai kemahuan lebih tinggi dari mencari kedudukan. mengejar kebesaran jiwa terlebih dahulu daripada mengejar harta. yang sedar bahwa disamping haknya ada pula kewajipannya. dan yang ingat benar, bahwa usia riwayatnya sesudah matinya, jauh lebih lama daripada usia badannya sendiri ketika hidupnya.

bila hal itu telah tercapai oleh satu bangsa, dengan sendirinya timbullah SATU KATA, tidak berbilang. hanya satu siasat, tidak mengenal mundur maju dan ragu-ragu. dan itulah yang akan menimbulkan segan dan malu bangsa-bangsa.

aqbil 3alan nafsi
was-takmil fadhoilaha,
fa anta bin nafsi
la bil jismi Insanu,
hadapkan perhatian kepada jiwa
tegakkan sempurna budi utama
dengan jiwamu bukanlah badan

engkau sempurna menjadi INSAN

No comments:

Related Posts with Thumbnails