03 February 2010

PERISTIWA PENTING DALAM SEJARAH HIDUP NABI DARI A SAMPAI Z


PERISTIWA PENTING DALAM SEJARAH HIDUP NABI DARI A SAMPAI Z
Syaikh Sayyid Muhammad Al-Maliki
Penerjemah: Ust. Ali Mahfudzi
Citra Risalah, Yogyakarta
RM 19, 193 halaman

Allah S.W.T telah mengutus nabi Muhammad s.a.w dengan membawa agama yang dinamis dan lurus. Dengannya Allah S.W.T telah menjadikan manusia yang tadinya buta menjadi melihat. Dengannya Allah S.W.T telah menyingkap tabir hijab yang diumpamakan seperti mendung antara manusia dengan-NYA. Dengannya pula, Allah S.W.T telah menunjukkan jalan kepada manusia yang sesat. Dan Allah S.W.T telah menganugerahkan kepadanya akhlak yang agung dan hati yang bersih. Dan DIA telah mengistimewakannya dengan syafa3at 3uzma, maqom ma7mud, kehormatan dan kemuliaan. Dan ini adalah perkara agung yang patut untuk diketahui dan dita'arufkan kepada seluruh manusia.

Kitab yang anda baca ini adalah kitab yang ringkas tetapi mencakupi segala sisi kehidupan Rosulullah s.a.w. Kitab ini terbahagi kepada dua bahagian;

Bahagian Pertama, membahaskan tentang kondisi Nabi s.a.w pada permulaan kehidupannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda, semisal putra-putrinya, isteri-isterinya, sampai mukjizat-mukjizat baginda.

Bahagian Kedua, membahas ringkasan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada zaman kenabian dimulai dari tahun kedua dari kelahiran baginda hingga baginda wafat secara berurutan dari tahun ke tahun dan urutan sejarahnya dengan sangat ringkas.

Semoga dengan membaca kitab yang ringkas ini kita bisa memperoleh manfaat yang besar dengan meneladani kehidupan baginda Rosul s.a.w

Buku ini merupakan karya ringkas Syaikh Sayyid Muhammad Al-Maliki tentang sejarah Nabi saw. Namun demikian, keringkasannya tidak mengurangi kekayaan khazanah kesejarahan yang dikandungnya. Ini kerna Syaikh Sayyid Muhammad Al-Maliki sangat menjaga prinsip ijazi (singkat kata, padat makna) dalam menuliskan karyanya.

No comments:

Related Posts with Thumbnails