01 February 2010

MENJIWAI TAUHID, MEMURNIKAN DIRIMENJIWAI TAUHID, MEMURNIKAN DIRI
Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaludin
Pelima Media
RM 20.00, 174 hal

~Kaedah Sistematik Ulama Tradisi Mmembentuk Jiwa Tauhid Sekaligus Menjernihkan Kembali Status Kehambaan Insani ~

Ilmu Tauhid menyuluh persoalan iman, sedang Tasawwuf mengasuh untuk merasakan manisnya iman. Tasawwuf menitip adab, menyusun akhlak sehingga tumbuh rasa-rasa jiwa yang layak sebagai hamba. Ketika ditanya tentang ihsan, Nabi S.A.W menjelaskan bahawa ihsan adalah merasa seakan-akan melihat Allah atau setidak-tidaknya merasa dilihat Allah. Buku ini menghubungkan keyakinan dengan rasa, tahu dan mahu. Agar lapangan hidup ini, dapat kita jadikan medan untuk berdamai dan berharmoni dengan takdir Allah S.W.T, Tuhan yang menciptakan kita, yang kuasaNya tidak tersanggah oleh suatu apa jua pun.

Hayatilah kehidupan ini sebagai anugerah, nescaya setiap hari yang dilalui akan menjadi indah. Tiada yang mulia tanpa kehambaan dan tiada hina dengan pengabdian kepada Allah. Makna kehambaan ada dalam diri dan kehidupan, jika kita fahami hakikat bahawa kita hanyalah penumpang di dalam lautan anugerah Allah S.W.T.

Kembalilah kepada Allah dengan menghayati bahawa kehidupan yang dimiliki ini sesungguhnya bersifat sementara. Kembalilah kepada Allah dengan menginsafi bahawasanya kehidupan yang abadi disediakan oleh Allah untuk para hambaNya adalah di akhirat.

No comments:

Related Posts with Thumbnails