04 February 2010

MUTIARA YANG INDAH


MUTIARA YANG INDAH (AD-DAARUN NAFIIS)
Sheikh Muhammad Nafis Idris Al-Banjari
Jahabersa
RM 7.90 , 132 hal


Makam Baqa' (kekal bersama Allah) ini juga
disebut makam tajalli, zuhur (terzahir nampak)
" Aku tidak melihat sesuatupun
melainkan padahal aku melihat Allah Taala bersamanya. "
" Aku tidak melihat sesuatupun
melainkan padahal aku melihat Allah Taala dalamnya. "
" Aku tidak melihat sesuatupun
melainkan padahal aku melihat Allah Taala dahulunya. "
" Aku tidak melihat sesuatupun
melainkan padahal melihat Allah Taala
kemudiannya. "

No comments:

Related Posts with Thumbnails