22 March 2009

KITAB-KITAB ARAB 3

MARI BERKENALAN DENGAN KITAB2 ARAB BERKAITAN SEJARAH :-

1- KITAB TARIKH BAGHDAD

2- KITAB TARIKH IBNU HISYAM

3- KITAB TARIKH DIMASYQ


4- KITAB TARIKH KHULAFA / IMAM SUYUTI

dll... (akan diperbaiki dan dipertambah lagi. ensha ALLAH)

No comments:

Related Posts with Thumbnails