22 March 2009

KITAB-KITAB ARAB 2

MARI BERKENALAN DENGAN AT-TAFASEER/SEKALIAN TAFSIR2 ALQUR-AN (SAMADA SECARA PENUH SATU ALQUR-AN ATAU SURAH2 TERTENTU)

1- TAFSEER AL-JALALAIN


2- TAFSEER IBNU KATSIR

3- TAFSEER FI ZILAALIL QUR-AN

4- TAFSEER AL-MARAGHY

5- TAFSEER AL-BAYAN

6- TAFSEER AL-WADEEH

7- TAFSEER AL-KHAZIN

8- TAFSEER AL-MANAR

9- TAFSEER IBNU ABBAS

10- TAFSEER AL-BAHRU AL-MUHIT

11- TAFSEER AS-SYA3RAWI

12- TAFSEER IMAM SYAFI3E

13- TAFSEER HASSAN AL-BANNA

14- TAFSEER AL-AZHAR

dll…

No comments:

Related Posts with Thumbnails