22 March 2009

KITAB-KITAB ARAB 4

MARI BERKENALAN DENGAN KITAB2 ARAB BERKAITAN PARA WALI/AULIYAK

1- HILYATUL AULIYAK

2- QUTUL QULUB, ABU THALIB AL-MAKKI

3- JAMI3 KAROMAT AL-AULIYAK (kumpulan keramat para wali)
YUSUF ISMAIL AN-NABHANI
(huraian mengenai para wali2 ALLAH bagi mereka2 yang hendak mengenal wali ALLAH secara dekat)


dll...akan diperbaiki dan ditambah lagi, ensha ALLAH.)

No comments:

Related Posts with Thumbnails