09 April 2008

BAHAYA HADITH DHO'IF DAN MAUDHU'DALAM AQIDAH

BAHAYA HADITH DHO'IF DAN MAUDHU'DALAM AQIDAH
ABDUR RAHMAN 'ABDUL KHALIQ
al-Hidayah publisher
RM 6.00 , 94 hal

Ilmu sebagai penyuluh kehidupan insan di dalam segala urusan bagi membedakan yang mana benar dan yang mana batil. Tanpa ilmu manusia menjadi buta dan kebutaan. Inilah yang mudah mendorong kepada jalan kesesatan. Sebab itu para ulama amilin tidak berhenti menyebarkan ilmu dan dakwah agar umat manusia ini tidak buta dan sesat dalam hidup mereka. Justeru itulah menterjemahkan banyak kitab ke dalam bahasa yang diguna pakai oleh seluruh penduduk di dunia ini. Sehingga terdapat hadis-hadis yang diterjemahkan dengan bahasa yang difahami. Tujuannya supaya manusia ini mendapat ilmu yang sebenar dari sumber-sumber yang asal lagi sahih. Menjadi tanggungjawab pengarang buku ini menjelaskan kepada kita betapa bahaya terhadap hadis-hadis yang dimaksudkan dha'if dan maudhu' kepada iman seseorang . Oleh itu sebagai umat Islam kita wajar memahami serta mempelajari ilmu hadis yang dicatatkan begitu banyak di dalam khazanah ilmu Islam.

No comments:

Related Posts with Thumbnails