03 January 2013

GENERASI DIDIKAN RASULULLAH SALLALLAHU 3ALAYHI WA SALLAMGENERASI DIDIKAN RASULULLAH SALLALLAHU 3ALAYHI WA SALLAM
To'at Amrullah Hj. T.Syarfi
Ummu Abdillah Syukri
CrescentNews
RM19,90Merekalah anak-anak yang terdidik di zaman kenabian. Di antara mereka ada yang jadi ahli hadits, ahli tafsir, ahli fekah, ilmuwan, khalifah, pemimpin, gabenor dan penakluk. Penulis tidak dapat menyebutkan semuanya kerana kekurangan ruang. Penulis telah memaparkan sebahagian dari mereka dalam buku ' Asy-Syabab Haula ar-Rasul'. Saya hanya dapat menyebutkan beberapa nama yang lain, antaranya; Abd ar-Rahman bin Hassan bin Thabit, Zaid bin Khalid, Malik bin Abdillah, Malik bin Masma', Malik bin Hubairah, Majma' bin Jariyah, Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Hathib, Ibnu Abi Huzaifah, Muhammad bin Saad, Ibnu Utharid, Kuraib, Ma'an bin Yazid, Muslim bin Uqbah dan lain-lain.

Berkat didikan dan tarbiah secara langsung daripada Rasulullah sallallahu 3alayhi wa sallam, mereka menjelma menjadi peribadi mulia yang mampu mencorak dan menggemparkan dunia secara amnya dan khususnya dunia Islam. Pada usia yang masih muda, tidak menjadi penghalang dan penghambat untuk mereka maju ke hadapan. Bahkan mereka bangkit menjadi pejuang dan pahlawan padang pasir yang tidak takut mati di medan juang.

Untuk mengetahui lebih lanjut langkah keazaman mereka, bolehlah membaca dan memiliki buku ini.

No comments:

Related Posts with Thumbnails