01 June 2012

MENYUSURI WARISAN PENINGGALAN RASULULLAH

MENYUSURI WARISAN PENINGGALAN RASULULLAH
Mohammad Zaki Yahpar al-Yahya
Mulia Terang Sdn. Bhd
RM 18.00Ilmu merupakan binaan asas dalam sebuah kehidupan. Ia sebagai tapak yang menjadi tempat pendirian sesebuah kehidupan. Ilmu boleh dikatakan sebagai sesuatu yang perlu dicari dan dituntut walau di mana sahaja ia boleh diperolehi. Ilmu sangat berharga dalam kehidupan manusia. Tidak berharga seseorang itu jika dia tidak berilmu. Manusia sangat berhajat kepada ilmu lantaran ilmu itu ialah asas sebuah kehidupan.

Buku dibahagikan kepada 10 BAB :-

BAB 1 - KEWAJIPAN MENUNTUT ILMU
              - menuntut ilmu satu kewajipan
              - Rasulullah juga belajar
              - Nabi Adam juga belajar
              - kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir
              - ilmu harus didatangi bukan mendatangi
              - beramal tanpa ilmu satu kerugian

BAB 2 - DEFINISI ILMU DAN ILMU YANG WAJIB DITUNTUT
              - definisi ilmu
              - tiga ilmu yang wajib dituntut oleh orang Islam

BAB 3 - BEBERAPA PERIHAL DALAM MENUNTUT ILMU
              - ikhlas dalam belajar
              - sabar dalam menuntut ilmu
              - memilih rakan belajar

BAB 4 - KEUTAMAAN ILMU DALAM PELBAGAI BIDANG
              - ilmu sebagai syarat kesahihan ibadah
              - ilmu sebagai syarat bagi profesion
              - kepentingan ilmu kepada pemberi fatwa (mufti)
              - kepentingan ilmu terhadap pendakwah dan guru
              - keutamaan pemahaman berbanding sekadar hafalan

BAB 5 - ULAMA DAN ILMU
              - Tok Kenali - pengalaman dan pendapat
              - imam Hasan al-Banna dan ilmu

BAB 6 - ULAMA
              - ulama menurut neraca al-Quran
              - tradisi menuntut ilmu dikalangan ulama

BAB 7 - TANBIH KEPADA ORANG BERILMU

BAB 8 - ADAB ORANG YANG BERILMU DAN ORANG MENUNTUT ILMU
              - adab orang berilmu
              - adab orang yang menuntut ilmu
              - adab dan tugas ketika belajar
              - adab penuntut ilmu dari sisi Syeikh Nuruddin al-Banjari

BAB 9 - TOKOH ILMUWAN YANG MASYHUR
              - imam Abu Hanifah
              - imam Malik
              - imam Syafie
              - imam Ahmad bin Hanbal
              - imam Ghazali
              - syeikh Daud al-Fathani
              - syeikh Ahmad al-Fathani

BAB 10 - RUMUSAN


No comments:

Related Posts with Thumbnails