21 February 2012

FATHUR RAHMAN SYARAH RISALAH WALI AL-RUSLAN

FATHUR RAHMAN SYARAH RISALAH WALI AL-RUSLAN
Menyingkap Rahsia Kebatinan Sufi (ahlillah)Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari
Jahabersa
RM7.90, 77 hal.

Kitab tasawuf yang kecil ini disusun dan dikumpul semula hasil daripada terjemahan Al-Alim Al-'Allamah wal Fahamah Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ra, hasil karya Syeikh Raslan yang berjudul "Fathur Rahmam" - Syarah Risalah Wali ar-Raslan.

Kitab ini banyak menyentuh perjalanan si Salik dan pengalaman-pengalaman yang dilalui sepanjang perjalanannya menuju ke Hadhratil Quds sehingga menjadi orang 'Arif Billah.

No comments:

Related Posts with Thumbnails