29 September 2011

SEJARAH ISLAM KLASIK

Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam
Prof. Dr. Hj. Musyrifah Sunanto
Prenada Media Group
RM 30.00Buku ini memutar kembali sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dari masa perkembangan, keemasan sampai masa kemunduran yang dikemas berdasarkan letak geografis pusat-pusat kebudayaan Islam. Tercakup di dalamnya perkembangan pengetahuan dari masa Khulafa' Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbassiyah, hingga Andalusia dan Afrika Utara serta India.

No comments:

Related Posts with Thumbnails