18 March 2011

BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

klik sini untuk lihat senarai buku2 terpilih dengan potongan 15%BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI
Shaleh Ahmad asy-Syami
Jasmin
RM 18.00 , 264 hal

~ AL-IMAM ABU HAMID AL-GHAZALI rohimahullahu ta3ala~

Ketika disebut "Al-Ghazali" - di setiap negeri kaum Muslimin dan keseluruhannya - timbul dalam fikiran dua gelaran yang dikaitkan dengan nama ini, iaitu Hujjatul Islam dan Pembaharu abad ke-5.

Di bawah dua gelaran ini, hilanglah gelaran-gelaran lain yang banyak, ia mungkin menempuh jalannya untuk mencapai kedudukannya dalam dunia manusia, dan untuk menjelaskan kedudukan tokoh yang besar ini.

Al-Ghazali mempunyai personaliti yang istimewa, ia menduduki tempatnya yang jelas di kalangan tokoh-tokoh yang mempunyai kedudukan terkemuka dalam bidang pemikiran Islam, dan jika kita katakan bahawa keadaannya juga demikian dalam bidang pemikiran antara-bangsa, maka kita tidak melewati hakikat. Oleh itu, maka dialah Imam faqih, Imam usul, Imam dalam 'ilmu akhlaq, Imam dalam 'ilmu tarbiyyah dan 'ilmu jiwa, Imam dalam 'ilmu ekonomi, Imam salaf, Imam sufi dan Imam pembaharu, kesimpulan dari kesemuanya ini dia ialah Imam yang ber'amal dan Imam yang 'abid.

Penuntut 'ilmu dapat mempelajari Al-Ghazali dalam berbagai aspek yang telah disebutkan, kemudian mengeluarkan terjemahan sempurna bagi salah seorang tokoh dalam medan tersebut, yang mempunyai kedudukan terkemuka padanya.

Sesungguhnya ia adalah keistimewaan yang sebahagiannya didapati pada seseorang, akan tetapi jarang terkumpul dalam diri seseorang manusia, dengan demikian tidak mudah bagi seorang pengkaji memenuhi hak keperibadian ini.

Dengan sebab ini, banyaklah tersebut tulisan-tulisan, terjemahan dan kajian tentang Al-Ghazali.

Di dalam himpunan maklumat-maklumat yang banyak tentang Imam ini, dan melalui produksi-produksi besar yang diletakkan dihadapan kita, maka tidak mudah bagi seseorang penulis mengenainya itu menghimpunkan keseluruhan yang sepatutnya diperolehi dalam perkataannya.

No comments:

Related Posts with Thumbnails