15 December 2010

TAFSIR TEMATIKTAFSIR TEMATIK - FI ZILAL AL-RAHMAN
DI BAWAH NAUNGAN MAHA PENYAYANG
Dr. Mohd Rumaizuddin Ghazali
IKDAS Islamika
RM 25.00 , 320 hal
Tafsir Tematik Fi Zilal al-Rahman (Di Bawah Naungan Maha Penyayang) merupakan koleksi ayat-ayat pilihan. Buku ini merupakan siri dalam bahagian Tafsir dalam Risalah Usrah Untuk Pendakwah.

Tafsir yang digunakan dalam buku ini adalah merujuk kepada buku-buku tafsir yang muktabar seperti Tafsir al-Qutubi, Tafsir Fi Zilal al-Qur'an karangan Sayyid Qutub, Tafsir al-Maraghi oleh Syeikh Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Munir oleh Wahbah al-Zuhaili dan Tafsir al-Azhar oleh Hamka. Manhaj yang digunakan adalah berdasarkan dalil-dalil yang muktabar dari al-Qur'an dan al-Sunnah serta para ulama tafsir yang terkemuka. Di samping membahaskan dari segi 'tematik' bagi memudahkan para pembaca.

Buku tafsir ini amat sesuai bukan hanya sebagai teks usrah tetapi juga boleh dimanfaatkan sebagai teks pengajian halaqah di masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negara.

No comments:

Related Posts with Thumbnails