17 December 2010

ASAS FALSAFAH DAN PEMIKIRAN MELAYU BERTERASKAN ISLAMASAS FALSAFAH DAN PEMIKIRAN MELAYU BERTERASKAN ISLAM
Prof. Dr. Awang Sariyan
IKDAS
RM 15.00
Buku ini merupakan kupasan terperinci tentang falsafah dan logika pemikiran Melayu yang menjadi asas kepada pembentukan jati diri bangsa Melayu. Islam telah menjadi unsur penganjak paksi tamadun Melayu daripada pemikiran yang bercampur baur antara fahaman animisme dengan unsur-unsur Hindu-Buddha yang tidak pula jelas jalur dan polanya dalam sistem pemikiran dan falsafah bangsa Melayu. Membaca buku ini akan menjernihkan pemikiran kita dalam memahami intipati pemikiran dan kebudayaan Melayu di Malaysia.

No comments:

Related Posts with Thumbnails