08 December 2010

Al LUMA
Al LUMA (HC)
(Rujukan Lengkap Ilmu Tasawuf)
Abu Nashr as-Sarraj
Risalah Gusti – Surabaya
RM 95.00Sinopsis :


Kitab Al-Luma adalah kitab induk utama sejarah tasawuf islam, yang memuat berbagai hal yang dinilai sangat khusus dan yang tidak terdapat dalam buku-buku keruhanian Islam lainnya. Ia juga merupakan referensi tasawuf islam paling awal: referensi terbesar, terpercaya, paling lengkap materinya dan paling murni ajaran-ajarannya, baik dalam hal substansi maupun lafaznya.

Di setiap huruf yang terdapat di dalamnya, al-luma’ mengarah pada maksud , tujuan serta keinginan kuat, yakni tujuan dalam menentukan kaedah-kaedah dan dasar-dasar tasawuf yang bersih, yang mengekspresikan tentang spiritual al-Quran dan esensi as-Sunnah, pokok-pokok ajaran akhlak dan keimanan berdasarkan nilai spiritual dan petunjuk Rasulullah saw.

Abu Nashr as-Sarraj, penulis al-Luma, mampu menggambarkan secara elok kepada kita tentang pokok-pokok ajaran tasawuf secara benar. Dia berusaha menerangi nilai spiritual dan kehidupan dalam cakerawalanya yang didukung dengan dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah serta dalil-dalil ilmiah dzauqiyyah (citarasa kalbu). Karenanya tampaklah pada kita wajah tasawuf islam yang benar sebagaimana dilakukan orang-orang yang menempuh jalan Tuhan (Salik)

No comments:

Related Posts with Thumbnails