03 August 2010

ETIKA DIALOG DALAM ISLAMETIKA DIALOG DALAM ISLAM
(aadabul hiwar fil islam)
Prof. Dr Muhammad Sayyid Tantawi
Mustaqiim
RM56.00


Buku ini merupakan kajian tentang Adab Dialog dalam Islam yang diambil daripada al-Quran al-Karim dan al-Sunah al-Nabawiyyah serta kata-kata ulama r.a. la menjelaskan bahawa syariat Islam membuka pintu perbahasannya yang bijaksana berdasarkan mantik yang betul,adab yang tinggi dan kebebasan mengeluarkan pendapat dalam lingkungan ilmu yang berguna, kefahaman yang tajam, percakapan yang baik serta hati yang bersih daripada sifat bongkak dan riak, hasad, pentingkan diri sendiri, ikut nafsu,ego dan prejudis tanpa sebab atau bukti munasabah.

No comments:

Related Posts with Thumbnails