30 July 2010

JALAN SERIBU LIKUJALAN SERIBU LIKU
Maskiah Masrom
Pelangi
RM18.90


Membesar dalam keluarga yang menganut agama Kristian dan Hindu, mengakibatkan Christine Sita Dewi akhirnya mengalami konflik jiwa yang amat menekan. Pergolakan jiwanya yang semakin parah tidak dapat dibendung oleh seorang Hindu, Kristian atau Ateis. Akhirnya dia menemui jalan keluar apabila menemui Islam.

No comments:

Related Posts with Thumbnails