18 May 2010

ALLAH MEMULIAKAN RASULULLAHPerbicaraan berharga sesungguhnya...
ALLAH MEMULIAKAN RASULULLAH s.a.w
Ahmad Lutfi Abdul Wahab al-Linggi
Mawleed publishing
RM 16.00 , 128 hal

rahsia yang tersirat perlu dihuraikan demi kemuliaan Nabi sallallohu 3alaihi wa sallam

Sejenak bersama kemuliaan Rosulullah s.a.w...

" Sesungguhnya Allah dan malaikat-NYA bersalawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi Muhammad s.a.w. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya." al-Ahzab:56

Penghormatan dan kasih sayang Allah kepada Rosulullah s.a.w jauh lebih tinggi dan lebih sempurna jika dibandingkan penghormatan yang Allah berikan kepada Nabi Adam 3alaihis salam dengan memerintahkan malaikat bersujud di hadapannya, di mana Allah tidak memberikan sebarang reaksi apa pun. Sedangkan dalam salawat, Allah tidak hanya menyuruh malaikat untuk melakukannya. Lebih dari itu, Allah sendiri juga bersalawat kepada Rosulullah s.a.w. Ini membawa maksud, penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada Rosulullah s.a.w pasti jauh lebih tinggi nilainya jika dibandingkan yang diberikan oleh malaikat kepada Nabi Adam a.s.

antara isi kandungan:-

- Allah memuliakan nama Rosulullah s.a.w
- Allah memuliakan sifat-sifat Rosulullah s.a.w
- Allah memuliakan Rosulullah s.a.w dengan bau yang wangi
- Allah memuliakan Rosulullah s.a.w dengan syafa3at dan maqam al-mahmudah
- Allah memuliakan Rosulullah s.a.w dengan al-Qur-anul kareem
- Allah memuliakan Rosulullah s.a.w dalam surah ad-Duhaa
- Allah memuliakan Rosulullah s.a.w dengan binatang dan pokok menghormati baginda

p/s: turut disertakan gambar-gambar yang berkaitan tentang tinggalan Rosulullah.

No comments:

Related Posts with Thumbnails