13 April 2008

RUJUKAN EFEKTIF AKHLAK MULIA

RUJUKAN EFEKTIF AKHLAK MULIA
Dato' Dr. Haron Din
PTS Millennia
RM 16.50 , 160 hal

sinopsis;

Manusia mungkin dapat dipisahkan daripada bidang ilmu ataupun pemikiran. Malahan manusia dapat dipisahkan daripada agama dan kepercayaan. Tetapi manusia tidak dapat dipisahkan daripada akhlak dan moral. Manusia tidak dapat dipisahkan daripada akhlak walaupun sedikit daripada umurnya. Setiap perbuatan, tingkah laku ataupun tindakan yang diambil oleh seseorang itu tidak terlepas daripada hukuman baik ataupun tidak sama ada ia disedari ataupun tidak.

No comments:

Related Posts with Thumbnails