13 June 2012
FIQH SOLAT EMPAT MAZHAB
Menurut al-Quran dan Hadis
Abdul Qadir ar-Rahbawi
penterjemah : Nabilah Abd Jalil
al-Hidayah
RM 25.00 ,Dalam menunaikan ibadah ini terdapat perbezaan bacaan atau perbuatan antara empat mazhab dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Namun ia hanya melibatkan perkara-perkara kecil dan cabang sahaja. Perbezaan pendapat ini tidak berkaitan langsung dengan urusan akidah, tauhid mahupun prinsip-prinsip dasar agama. Perbezaan pandangan dalam hal-hal cabang ini adalah kerana berbezanya tafsiran dalil dan anggapan terhadap kekuatan dalil hadisnya.

Perbezaan ini sering menjadi pertanyaan dalam solat berjemaah terutama bagi makmum yang mengikut imam yang berbeza pendapat mazhabnya. Namun ini bukanlah halangan untuk kita menunaikan solat berjemaah kerana kelebihan serta fadilat solat berjemaah itu amat besar dan amat ditekankan oleh Islam Dan Nabi Muhammad S.A.W..No comments:

Related Posts with Thumbnails