02 November 2011

MEMBUMIKAN RAHMAT ALLAH
MEMBUMIKAN RAHMAT ALLAH
Ustaz Yusuf Mansur
Zikrul - wisatahati
RM33.00 , HC


sebuah refleksi untuk kebangkitan negeri


sebuah negeri yang berjalan dengan permasalahan adalah suatu yang wajar.akan tetapi, bila tenggelam dalam permasalahan yang terus-menerus, itulah yang tidak wajar.

ini adalah peringatan berupa musibah dan bencana yang diberikan Allah agar mengingat dan merindukan rahmat-Nya kembali.

oleh kerana itu, merubah diri menuju kepada ketaqwaan adalah sebuah solusi agar Allah Robbul 3alamin, Tuhan Pemilik alam ini melimpahkan berkah kepada negeri kita. kerana hanya kepada-Nya lah kita berharap.

" jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami)itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." QS.al-A3rof:96

dalam buku ini, ust. Yusuf Mansur mengajak kita untuk memperbaiki diri sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa ini. perubahan diri sebagai elemen penggerak perubahan seluruh komponen bangsa. hingga Allah pun tersenyum, para malaikat akan memohonkan ampun, dan mendo3akan kita agar segera mendapatkan rahmat Allah serta terhindar dari segala bencana, segala azab, hingga berbuah kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa ini.

lebih jauh, ust Yusuf Mansur berusaha memberikan nasihat serta memberikan untaian-untaian hikmah agar kita khususnya dan bangsa ini pada umumnya dapat keluar dari keterpurukan yang berpanjangan.

No comments:

Related Posts with Thumbnails