13 June 2011

PSIKOLOGI IBLISPSIKOLOGI IBLIS
Rachmat Ramadhana AL-BANJARI
al-Hidayah Publisher
RM20.00Setiap jengkal hamparan bumi yang dipijak oleh kaki-kaki manusia nescaya tidak pernah sepi dari berbagai penampakan dan penjelmaan iblis. Bersama segenap pasukan syaitannya, iblis melancarkan segala strategi tipu daya pada manusia agar terseret ke lembah kekejian,kemungkaran dan kezaliman. Perjuangan iblis itu dimulai sejak kedurhakaannya kepada Allah Swt. tatkala menolak untuk bersujud kepada nabi Adam a.s. hingga akhir zaman kelak.

Sebagai umat Islam kita beruntung memiliki alQur-an dan sunnah rasul-Nya sebagai sumber cahaya ilmu untuk menangkal segala bentuk penampakan,penjelmaan dan tipu daya iblis. Dengan melalui kemukjizatan al-Qur'an dan sunnah rasul-Nya, buku Psikologi Iblis ini mengajak kita semua untuk memahami selok-belok kehidupan dan perilaku iblis laknatullah.

No comments:

Related Posts with Thumbnails