04 August 2009

INSUL MUTTAQIN

INSUL MUTTAQIN
(Siri Ilmu Tasawuf)
Mengenali Orang-Orang yang bertaqwa
(Menurut Kaca Mata Orang-Orang Arif Billah)

Faqir Hasan bin Muhammad
Jahabersa
RM8.90, 6 hal

Sedarilah wahai Soleh, tidak seorang pun yang boleh terlepas daripada kejahatan syaitan kecuali yang padanya sembilan perkara:-

pertama : 3ilmu
kedua : Ma3rifat
ketiga : menyucikan Diri
keempat : sembahyang pada malam hari
kelima : berlapar pada waktu siang hari
keenam : takut kepada ALLAH ta3ala
ketujuh : sentiasa berair sembahyang
kelapan : sentiasa berdzikir
kesembilan : sembahyang

No comments:

Related Posts with Thumbnails