12 May 2009

MEMBINA PERIBADI MUSLIM


MEMBINA PERIBADI MUSLIM
Muhasabah Diri ke Arah Kehidupan yang Diredoi
Engku Ahmad Zaki Engku Alwi
Karya Bestari
RM 7.00
Membina Peribadi Muslim adalah sebuah buku yang boleh menjadi panduan setiap Muslim dalam menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Buku ini menyoroti beberapa konsep yang menjadi panduan serta bimbingan kepada umat Islam agar sentiasa melatih diri ke arah kehidupan yang diredhai. Zikir berupaya menjadi terapi kegundahan jiwa disamping menghembus ketenangan hati dalam mengharungi pentas kehidupan. Begitu juga dengan muhasabah diri sebagai pelengkap yang menjadi teras kecemerlangan dalam membentuk jati diri individu yang terbilang.

Tiada suatu yang lebih berharga pada diri seseorang Muslim itu melainkan akhlak yang terpuji kesan daripada didikan junjungan Rasulullah s.a.w dalam jiwa umatnya. Sesungguhnya akhlak Rasulullah s.a.w itu adalah akhlak al-Quran. Sepatutnya al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w yag gemilang dan cemerlang itu dijadikan sumber rujukan dalam menjejaki keterampilan akhlak yang luhur agar ia dapat mewarnai kehidupan manusia sejagat.

Buku kecil ini sewajarnya dimiliki oleh semua lapisan masyarakat ke arah melahirkan generasi al-Quran yang unik.

No comments:

Related Posts with Thumbnails