05 April 2009

RINTANGAN SEPANJANG JALAN

RINTANGAN SEPANJANG JALAN
Dr. Sayyid Muhammad Nuh
Berlian Publications
RM 22.00

Buku ini menyebutkan beberapa penyakit rohani dan hati yang dipandang mudah oleh manusia antaranya al-Futur (tidak bersemangat), isyraf (melampaui batas), isti‘jaal (terburu-buru), jua diterangkan perihal uzlah, takabbur (membanggakan diri)), ghurur dan banyak lagi. dengan menyebutkan istilah arab nya.

Turut dinyatakan panduan dan kaedahn yang boleh dilakukan oleh kita dalam menghadapi ujian rohani tersebut dan cara2 menghindarinya.

No comments:

Related Posts with Thumbnails