03 March 2009

FAHAMAN & IDEOLOGI UMAT ISLAM

FAHAMAN & IDEOLOGI UMAT ISLAM
Abdul Hadi Awang
PTS Fikrah
RM 23.00 , 224 hal

Rujukan lengkap anutan dan aliran pemikiran masyarakat Islam sejak zaman khalifah Islam pertama.

Bagaimana pegangan umat Islam seperti yang diajar oleh Nabi Muhammad?
Adakah pegangan umat Islam kini seperti yang diajar oleh Nabi Muhammad?
Apakah punca berlakunya perpecahan fahaman Umat Islam?

Buku ini menghimpunkan mazhab-mazhab akidah umat Islam serta pecahan-pecahan kecilnya. Turut dimuatkan sejarah berlakunya perpecahan, pengasas mazhab dan ajaran-ajaran tradisional serta moden yang bercanggah dengan al-Quran dan sunnah. Diselitkan info-info tambahan yang membantu pemahaman pembaca.

Dato’ Seri Haji Abdul Hadi Awang berkelulusan ijazah B.A Syariah dari Universiti Islam Madinah dan M.A Siyasah Syar’iah dari Universiti al-Azhar, Mesir. Beliau adalah tokoh pendidik, ilmuwan, pendakwah dan pengasas pusat pengajian ilmu-ilmu Islam di Marang, Terengganu.

BAB 1: SEJARAH KELAHIRAN
MAZHAB AKIDAH UMAT ISLAM
Faktor-faktor Dalaman, Faktor-faktor Luaran
BAB 2: AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
Asya’irah, Maturidiah, Salafiah, Wahabiah
BAB 3: SYIAH
Zaidiah, Imamiah, Baqiriah dan Jaafariah, Mausawiyah dan Mafadhliah, Isna Ashariah (Imam 12), Ismailiah al-Wafiqiah, Ghulah Syiah, Rawafid (Rafidhah), Kisaniyah, Hasyimiah, Bayaniah, Rizamiah, Karrabiah, Kamiliah, Muhammadiah, Hisyamaiah, Zirariah, Yunusiah, Syaitaniah
BAB 4: KHAWARIJ
Muhakimatul Ula, Ibadhiah, Harisiah, Azraqiah, Najadat, Syafariah, Ajaridah, Tsa’labiah, Baihasiah, Hazimiah, Syabibiah
BAB 5: MUKTAZILAH
Wasilliah, Huzailiah, Nizomiah, Bisyiriah, Muammariah, Mirdariah, Thumamiah, Hisyamiah, Jahiziah, Khiyatiah, Ka’abiah, Jubba’iah/ Bihasiah , Haitiah
BAB 6: JABARIAH
Jahmiah, Tabariah, Dirariah
BAB 7: QADARIAH
Khabitiah, Al-Hamariah
BAB 8: MURJI’AH
Murjiah Jabariah, Murjiah Qadariah, Murjiah Khawarij, Murjiah Khalisah
BAB 9: HULULIAH
Muqanniah, Hilmaniah, Azafirah
BAB 10: HALAJIAH
BAB 11: MUSYABBIHAH
Saba’iah, Mughiriah, Mansuriah, Khattabiah, Ujailiah, Kayaliah, Nasiriah
BAB 12: YAZIDIAH
BAB 13: BABIAH
BAB 14: BAHA’I
BAB 15: QADIANI atau AHMADIAH
BAB 16: IDEOLOGI-IDEOLOGI BARU
BAB 17: SEKULARISME
Pengaruh Sekularisme Kepada Umat Islam, Gerakan Sekularisme Dalam Negara Islam
BAB 18: NASIONALISME
Islam dan Nasionalisme, Perbandingan Nasionalisme dengan Islam
BAB 19: KAPITALISME
Dasar-dasar Kapitalisme, Sejarah dan Tokoh, Perbandingan Kapitalisme dengan Islam
BAB 20: KOMUNISME
Pengasas dan Pemimpin, Perbandingan Komunisme dengan Islam
BAB 21: SOSIALISME
Sejarah dan Tokoh, Dasar-dasar Sosialisme, Perbandingan Sosialisme dengan Islam
BAB 22: FREEMASON
Sejarah Penubuhan, Dasar-dasar dan Ajaran, Perancangan, Penglibatan Gerakan Freemason Dalam Beberapa Kekacauan Dunia. Lions Club, Rotary Club

2 comments:

Anonymous said...

ini lah buku yang ditunggu2... saya mesti beli!!!

SSA said...

http://barahinahmadi.blogspot.com/2009/10/respon-to-kuliah-hadi-awang.html

Related Posts with Thumbnails