22 January 2009

SYARAH AL-HIKAM IBNU 3ATHOILLAH AS-SAKANDARI

SYARAH AL-HIKAM IBNU 3ATHOILLAH AS-SAKANDARI
Mencapai Maqam Siddiqun & Robbaniyyun

oleh Said Hawa
Pustaka Dini (terjemahan)
RM 51.00 (HC), 627 halaman

Buku ini merupakan kelanjutan daripada buku Mensucikan jiwa, sebagai kajian mendalam bagi setiap Mukmin yang ingin melakukan reformasi hati dan rohani secara lebih berkesan dan khusyuk menuju maqam Siddiqun dan Robbaniyyun, seperti yang telah dijelaskan dalam buku Mensucikan Jiwa.

Asas pemikiran buku ini diambil daripada buku al-HIKAM karya IBNU 3ATHOILLAH as-Sakandari, kemudian disemak ditashih dan disusun semula oleh Said Hawa dengan merujuk kepada alQur-an dan as-Sunnah.

No comments:

Related Posts with Thumbnails