15 July 2008

Tafsir Al-Maraghiy


Tafsir Al-Maraghiy
Jilid 1-15 (Set terjemahan)
Shaykh Ahmad Mustafa Al-Maraghiy
DBP
RM2100.00


"Kitab tafsir al-Quran ini sesuai dengan tuntutan masyarakat masa kini disusun dengan baik dari segi kaedah penyajian, sistem penulisan dan penertibannya, iaitu mudah difahami, ringan dibaca serta memuaskan. Kitab ini juga berdasarkan penyelidikan ilmiah dan bukti-bukti yang benar serta diperkuat dengan hasil kajian. Selain itu, pengarang menyertakan pelbagai pendapat para ahli dalam tafsirnya itu mengenai pelbagai bidang pengetahuan tertentuyang disyaratkan dengan al-Quran sesuai dengan hasil ilmu pengetahuan masa kini.""

No comments:

Related Posts with Thumbnails