13 April 2008

SIRAH NABAWIYYAH - IBNU HISYAM

SIRAH NABAWIYYAH - IBNU HISYAM
-ditahqiq, disemak, dan disusun semula
mengikut senarai dan kaedah akademik,
oleh Mustafa al-Saqa, Ibrahim al-Abyari, Abdul Hafiz Syalabi(terjemahan)
-Pustaka Dini
-4 Jilid , RM 141 , 500 hal lebih tiap 1 jilid.

+pondokbuku+
- boleh juga dibeli asing2 , jilid 1 RM36, jilid 2 RM36, jilid 3 RM 35, jilid 4 RM 34

- Sirah Nabawiyyah li Ibni Hisyam ini adalah merupakan kitab Sirah Nabawi tertua, karya 'Abdul Malik bin Hisyam bin Ayyub al-Himyari al-Mu'afiri Abu Muhammad az-Dzahali, wafat tahun 213H. Ia disunting dari buku sirah kaya Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi.
- merupakan buku sirah rujukan tertua dan paling sohih mengikut standard penulisan ilmiyah.
- bagi mereka yang gemar buku2 sirah nabawiyah lagi yang sohih...inilah bukunya.
- milikinya sekarang!

No comments:

Related Posts with Thumbnails