04 May 2008

PERCIKAN KESUFIAN


PERCIKAN KESUFIAN
Dialog ajaran tasawuff
Drs Achmad Suyuti
Thinkers Library
RM 19.00 , 314 hal

sinopsis

Apakah ajaran Sufisme bersumber dari ajaran Islam? Untuk apa bertasawuff? Dan berbagai persoalan lagi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka buku ini dengan secara sistematik mampu menghurai, memperjelas, serta menerangkan beberapa masalah yang berhubungkait dengan ajaran tasawuff dan yang dianuti oleh kaum sufi.

Penulis juga telah mampu memberikan hujah-hujah yang ringan dn mudah difahami atas berbagai kekeliruan serta yang samara-samar tentang KESUFIAN.

Renungkanlah kata-kata hikmah ini:

“ Tidak akan rasa manisnya madu jika tidak merasakannya “

“ Biar buta mata, jangan buta hati “

No comments:

Related Posts with Thumbnails