05 April 2008

ASYIK - AS-SUHAIMI


KUMPULAN PUISI MISTIK dan KEROHANIAN: ASYIK As-SUHAIMI
As-Suhaimi
DBP
RM 27.00

sinopsis

Asyik merupakan suatu pencapaian As-Suhaimi yang sangat tinggi dalam penciptaan karya mistik dan kerohanian. Ia suatu ciptaan yang murni dalam menelusuri mutiara gilang-gemilang dalam lautan ilmu tauhid dan tasawuf, yang memancarkan nilai-nilai kebenaran dan keindahan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah karya mistik, ia ibarat sebuah cermin pencerahan yang cuba meleraikan krisis-krisis nilai tentang keimanan, percintaan, kerohanian dan pemikiran antara mausia sejagat, yang mengajak manusia memahami dirinya sendiri dalam mencari nilai-nilai kebenaran. Keindahan metafizik yang menjadi titik tolak dalam penghasilan Asyik dikendalikan dengan cermat melalui rangkaian jalinan bahasa yang amat tersaring dan terencana. Semoga keindahan metafizik dalam karya ini dapat dihayati oleh para pencinta dan peminat karya-karya mistik dan kerohanian."

No comments:

Related Posts with Thumbnails