28 February 2008

pengumuman

:: buku2 latihan bahasa arab juga boleh ditempah melalui pondok buku

> buku latihan arab komunikasi tingkatan 1, 2, 3
> buku latihan arab tinggi tingkatan 4, 5
> buku contoh2 karangan pmr
> buku contoh2 karangan spm
> buku nahu
> buku qawa'id
> buku balaghah
> .............................................dll

No comments:

Related Posts with Thumbnails